اخبار

یکه تازی «آوای مهر طاها» در جشنواره سراسری آکاپلا ۹۸

این جشنواره از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ به همت موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و با حضور بیش از ۳۵۰ نفر در قالب ۲۵ گروه سرود برگزار شد. در نهایت یکی از گروه های سرود استان اصفهان به نام گروه «آوای مهر طاها» حائز رتبه نخست و …